Vải lanh được làm từ sợi lanh, trải qua toàn bộ quá trình từ thối rữa thực vật đến kéo sợi và hoàn thiện. Mặc dù quá trình này mất vài tháng nhưng nó hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực. Vải lanh đã trở nên phổ biến trong khoảng thời gian. Vải lanh nổi tiếng về độ bền và chắc. Vải cotton được mọi người ưa thích, nhưng vải lanh thậm chí còn bền hơn vải cotton.

Ambition

Please log in and connect to see more.

未来

Experience and education

Please log in and connect to see more.


Keep up to date with your connections on the Wantedly People App.