Danko Group

thái nguyên

Giới thiệu tập đoàn bất động sản Danko Group

Danko Group, công ty cổ phần tập đoàn Danko Group chủ đầu tư các dự án bất động sản lớn như: Danko City, Danko Avenue, Danko Vĩnh Yên Nguyễn Bách Khoa- PKD Phone: 0961 39 8882 Mail: KhoaNB@nguyenbachkhoa.com Address: Số 1, Tổ 3, P. Chùa Hang, Tp. Thái Nguyên

Ambition

In the future

Danko City tiên phong kiến tạo chuẩn mực sống mới với những tiện ích đột phá cùng các giá trị sống đích thực.


Skills

  • bất động sản

    0

Accomplishments/Portfolio

Keep up to date with your connections on the Wantedly People App.