Chuyên trang Dịch Vụ của MuaBanNhanh dành cho thành viên hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng. DichVu MuaBanNhanh với đa chủng loại dịch vụ về sản xuất, gia công, thi công, lắp đặt, sửa chữa, cho thuê. Với Dịch Vụ MuaBanNhanh, hiểu và nắm bắt ngay được nhu cầu khách hàng giúp bạn tổ chức kinh doanh dịch vụ bền vững, phát huy hiệu quả hàng ngày, từ đó nâng tầm dịch vụ của mình!

Ambition

Please log in and connect to see more.

未来

Experience and education

Please log in and connect to see more.言語

  • Vietnamese - Professional

Keep up to date with your connections on the Wantedly People App.