Mrs Đinh Mai là CEO của CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẦU TƯ HANBEE VIỆT. Trước khi về Việt Nam thành lập công ty Hanbee Việt- Mrs Đinh Mai đã có hơn 10 năm sống tại Hàn Quốc. Với vốn tiếng Hàn thành thạo , Mrs Đinh Mai đã xây dựng hệ thống trung tâm Hanbee Việt với nhiều cơ sở tại Đà Nẵng - Hải Phòng- Quảng Trị để phục vụ việc học tiếng Hàn của học viên Việt Nam.L

Ambition

Please log in and connect to see more.

未来

Experience and education

Please log in and connect to see more.

Keep up to date with your connections on the Wantedly People App.