Ngoc Nguyen

Ngoc Nguyen

Why not create your own Wantedly profile?

Showcase yourself and your experiences to bring your professional story to life.

Join

MCMA là học viện âm nhạc điện tử hàng đầu Việt Nam - Học viện đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có giảng viên chính thức được công nhận và cấp bằng bởi Ableton.