Diệp Muabannhanh

Thành phố Hồ Chí Minh

Diệp Muabannhanh

Thành phố Hồ Chí Minh

Why not create your own Wantedly profile?

Showcase yourself and your experiences to bring your professional story to life.

Join

https://muabannhanh.com/ - MuaBanNhanh.com là một trong những công cụ hữu hiệu giúp những người bán hàng trên Internet giải quyết hiệu quả các bài toán trên. Với mục tiêu trở thành nơi khởi đầu để tiếp cận thương mại trực tuyến của các cá nhân, tiểu thương, doanh nghiệp vừa và nhỏ, MuaBanNhanh.com định hướng trở thành một nền tảng bán hàng bằng di động phù hợp cho mọi người mà không có bất cứ rào cản công nghệ nào.