nganmuabannhanh

Cty cổ phần MBN

nganmuabannhanh

Cty cổ phần MBN

nganmuabannhanh

Cty cổ phần MBN

Why not create your own Wantedly profile?

Showcase yourself and your experiences to bring your professional story to life.

Join

Mạng xã hội MuaBanNhanh Nền tảng thương mại điện tử toàn diện https://muabannhanh.com/ Hotline: (028) 7300 6688 365 Lê Quang Định, phường 5, Bình Thạnh, HCM

In the future

Ambition

In the future

Hoài bão: Mua Bán Nhanh là hệ thống nền tảng, mạng xã hội hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiểu thương, người khởi nghiệp mua bán... Hệ thống thương mại điện tử đặc thù của Việt Nam.

Present

Hotline: (028) 7300 6688 365 Lê Quang Định, phường 5, Bình Thạnh, HCM