sau khi mổ áp xe để nhanh hồi phục vết mổ bệnh nhân cần phải chú ý đến khâu vệ sinh, nghỉ ngơi và ăn uống. Vì những yếu tố này đóng vai trò rất lớn trong việc hỗ trợ phục hồi vết thương.

Keep up to date with your connections on the Wantedly People App.