Tran Gia Minh

Tran Gia Minh

Why not create your own Wantedly profile?

Showcase yourself and your experiences to bring your professional story to life.

Join

Mình rất yêu thích Phật giáo. Phật giáo dăn dạy chúng ta cách sống chuẩn mực để hướng tới hạnh phúc chân thực. Mình đã học được rất nhiều về cuộc sống nhờ những phẩm hạnh tốt đẹp của Đức Phật. Trong các vị Bồ Tát của Phật giáo thì Phật Di Lặc vẫn là vị Bồ Tát mình yêu thích nhất. Ngài là hình ảnh tượng trưng cho hai đức tính tốt đẹp là Hoan hỷ và Khoan d