Rất nhiều nam giới đến tuổi trưởng thành nhưng bao quy đầu vẫn chưa lộn ra ngoài kể cả khi cương cứng.

Ambition

In the future

Vậy lột bao quy đầu tại nhà như thế nào để không bị đau.


Keep up to date with your connections on the Wantedly People App.