INOVASI

Edit

1 likes

174 views

0 members

ABOUT

Logo Bulan INOVASI 2011 Corporate Identity & Design

Logo Bulan Inovasi 2011 ini diilhamkan daripada simbol daun dan litar elektrik sebagai idea atau medium utama . Pemilihan daun bersimbolikkan tunas idea yang bersifat organik dan segar. Pemilihan litar elektrik pula untuk menyuntik gambaran teknologi dan masa depan yang lebih urban,realistik dan idealiistik. bersesuai dengan tema bulan inovasi 2011 ; inovasi pemangkin destini idealistik. pemilihan typography “gputeks” yang bercirikan moden menguatkan lagisimbol “o” yang diubah suai menjadi imej daun yang bersifat organik dan segar.Pemilihan ini dilakukan untuk mengimbangkan dan menguatkan ikatan antara simbol dan typography agar lebih kukuh dan unik.pemilihan typograhy ‘walkway’ yang bercirikan moden dan minimalisme menguatkan lagi logo ini. Pemilihan warna emas disimbolikkan sebagai warna yang bersifat koporat,elegent, berkualiti dan mempunyai kelas yang tersendiri. Bersesuaian dengan tema dan maksud inovasi sendiri, cetusan idea-idea yang kreatif dalam aspek kerja yang dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti. pemilihan warna perak yang bersifat moden dan kukuh

ideas and concept developments

sketches for logo developments 

colour

final colour

black and white

final logo

application 

CREDITS

0 COMMENTS

Comment