Anchor text đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu khi làm seo, xây dựng site. Tuy nhiên sử dụng anchor text trong những trường hợp nào và khi nào thì không phải ai cũng biết. Vì vậy những chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn biết cách dùng anchor text đúng và hiệu quả nhất.

Keep up to date with your connections on the Wantedly People App.