trekinh5ngay

trekinh5ngay

Why not create your own Wantedly profile?

Showcase yourself and your experiences to bring your professional story to life.

Join

In the future

Ambition

In the future

Trể kinh 5 ngày có thai không và cách nhận biết có thai. Trễ kinh là một trong số các dấu hiệu chắc chắn cho biết bạn đang mang thai

May 2014
-
Nov 2020

trể kinh 5 ngày

7 years

Trễ kinh 5 ngày có thai không và cách nhận biết có thai

May 2014 - Nov 2020

Màng trinh có màu trắng đục

Màng trinh có màu trắng đục có bình thường không?

Dec 2020

Màng trinh có màu trắng đục có bình thường không?

Dec 2020

Trễ kinh 5 ngày có thai không và cách nhận biết có thai

Nov 2020

Trễ kinh 5 ngày có thai không và cách nhận biết có thai

Nov 2020

Vùng kín có bột trắng là bị gì? Nguy hiểm không?

May 2020

Vùng kín có bột trắng là bị gì? Nguy hiểm không?

May 2020


Publications

Màng trinh có màu trắng đục có bình thường không?

Dec 2020

Trễ kinh 5 ngày có thai không và cách nhận biết có thai

Nov 2020

Vùng kín có bột trắng là bị gì? Nguy hiểm không?

May 2020