Bàn ăn công nghiệp được sử dụng một cách rộng rãi và phổ biến cho các nhà ăn tập thể, các phòng ăn của các nhà máy trong khu công nghiệp, khu chế suất, canteen trường học. Bởi bàn ăn công nghiệp có những đặc tính chuyên dụng riêng biệt làm cho phòng ăn trở lên gọn gàng, sạch sẽ và tiện dụng hơn.

Ambition

Please log in and connect to see more.

未来

Experience and education

Please log in and connect to see more.

Keep up to date with your connections on the Wantedly People App.