350万人が利用する会社訪問アプリ

Chí Linh Center

Chí Linh Center Vũng Tàu là dự án căn hộ tại thành phố biển Vũng Tàu của chủ đầu tư Hưng Thịnh tại thành phố này. Căn hộ Chí Linh Center Vũng Tàu mang đến nhiều sản phẩm căn hộ nghỉ dưỡng chất lượng đúng nghĩa nhất, chắc chắn là nơi an cư và đầu tư ven biển lý tưởng nhất trong tương lai gần của nhiều quý khách. Đây được xem là một nơi sống nhất dành cho các gia đ

Chí Linh Center3 years

CEO現在

- 現在

Chí Linh Center Vũng Tàu là dự án căn hộ tại thành phố biển Vũng Tàu của chủ đầu tư Hưng Thịnh tại thành phố này. Căn hộ Chí Linh Center Vũng Tàu mang đến nhiều sản phẩm căn hộ nghỉ dưỡng chất lượng đúng nghĩa nhất, chắc chắn là nơi an cư và đầu tư ven biển lý tưởng nhất trong tương lai gần của nhiều quý khá

企業からスカウトをもらいましょう