Hình ảnh vảy phấn hồng ở người lớn và trẻ em trực quan nhất sẽ giúp người bệnh dễ dàng nhận biết bệnh sớm, chữa trị bệnh kịp thời hiệu quả.

Ambition

Please log in and connect to see more.

未来

Experience and education

Please log in and connect to see more.


Keep up to date with your connections on the Wantedly People App.