Theo các chuyên gia bất động sản, thị trường bất động sản tại Đà Nẵng đã ghi nhận một sự tăng trưởng đáng kể. Nhiều dự án bất động sản đã đạt được kết quả hoạt động kinh doanh tốt, thu hút sự quan tâm của người mua trong nước lẫn nước ngoài. Theo số liệu ghi nhận từ thị trường Đà Nẵng, chỉ riêng bất động sản du lịch, đã có 80 dự án với số vốn đăng k

Ambition

Please log in and connect to see more.

未来

Experience and education

Please log in and connect to see more.

Keep up to date with your connections on the Wantedly People App.