Nhung Kim Pham

sen boutique homestay / manager

Nhung Kim Pham

sen boutique homestay / manager

Hello

Mình rất vui được kết nối với các bạn trên trang này, mình làm bên khách sạn

Ambition

In the future

boss of hotel

sen boutique homestay 8 years

managerPresent

- Present
  • Sen
    -

Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - UEH10 years

admin

-

university


Accomplishments/Portfolio

Keep up to date with your connections on the Wantedly People App.