Tổng Đài Pháp Luật

Tổng Đài Pháp Luật / CEO

Tổng Đài Pháp Luật

Tổng Đài Pháp Luật / CEO

Tổng đài pháp luật là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý, được thành lập bởi luật sư Nguyễn Văn Hùng và các cộng sự. Trải qua hơn 7 năm hoạt động, Tổng đài pháp luật đã xây dựng được một đội ngũ luật sư hùng mạnh, có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao. Thế mạnh của chúng tôi là tư vấn pháp lý trong đa lĩnh vực Dân sự, Hình sự, hôn nhân và gia đình, đất

Tổng Đài Pháp Luật16 years

CEOPresent

- Present

Tổng đài pháp luật là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý, được thành lập bởi luật sư Nguyễn Văn Hùng và các cộng sự. Trải qua hơn 7 năm hoạt động, Tổng đài pháp luật đã xây dựng được một đội ngũ luật sư hùng mạnh, có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao. Thế mạnh của chúng tôi là tư vấn pháp lý tron

Keep up to date with your connections on the Wantedly People App.