Mình chính là Trung. Sau lúc có bằng đại học, biết được kinh doanh trực tuyến chính là một xu hướng và việc SEO vô cùng quan trọng bên trong công việc kinh doanh, mình đã chọn việc SEO tại trung tâm đào tạo King World. Tuy ko trực tiếp kinh doanh trực tuyến, thế nhưng mình rất hạnh phúc vì bản thân mình đã giúp cho khá nhiều doanh nghiệp phát triển buôn bán trực tuyến hiệu quả.

Ambition

Please log in and connect to see more.

未来

Experience and education

Please log in and connect to see more.

Keep up to date with your connections on the Wantedly People App.