vietnamtravellog

vietnamtravellog

Why not create your own Wantedly profile?

Showcase yourself and your experiences to bring your professional story to life.

Join

"Vietnamtravelog chuyên cung cấp thông tin du lịch, lễ hội, ẩm thực văn hóa tại 63 tỉnh thành Việt Nam như du lịch Hà Nội, du lịch phú quốc, du lịch sapa... Đưa đến những kinh nghiệm du lịch tại việt nam, cẩm nang chọn những món ăn đặc sản, khu vui chơi, tham gia lễ hội đầy sôi động"

In the future

Ambition

In the future

"Vietnamtravelog chuyên cung cấp thông tin du lịch, lễ hội, ẩm thực văn hóa tại 63 tỉnh thành Việt Nam như du lịch Hà Nội, du lịch phú quốc, du lịch sapa... Đưa đến những kinh nghiệm du lịch tại việt nam, cẩm nang chọn những món ăn đặc sản, khu vui chơi, tham gia lễ hội đầy sôi động"


Publications

Tourism Pac Po relic area

Mar 2021

Accomplishments/Portfolio

vtc10

2014 - 2015