Volvo Vietnam

Volvo XC60 / s

Volvo Vietnam

Volvo XC60 / s

Volvo XC609 years

sPresent

- Present

Chạy gần như song song với sông Hudson, tuyến đường bắc nam (và ngược lại) của chúng tôi bao gồm những con đường ngoằn ngoèo và chặt chẽ sẽ đưa một chiếc xe thể thao vòng tua cao vào thử nghiệm. Công nhận Volvo vì đã không né tránh một thử thách.

Keep up to date with your connections on the Wantedly People App.